Spektralny tomograf optyczny

okulistka-pl

W Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu powstało unikatowe w skali światowej urządzenie – spektralny tomograf optyczny, który w bardzo krótkim czasie pozwala uzyskać doskonały obraz rogówki, siatkówki, tęczówki i soczewki oka.

Tomograf pozwala na otrzymywanie obrazu obiektu przez analizę światła podczerwonego rozproszonego w elementach jego struktury. Techniką tą w zastosowaniu do badań oczu zajął się jeszcze jako student dr Maciej Wojtkowski z Zespołu Fizyki Medycznej UMK.
gazeta

Tomograf optyczny trafi do gabinetów lekarskich na początku 2006 r.

Authors
Tags ,

Related posts

Top