Okulista articles

Jaskra, niebezpieczna choroba oczu

Jaskra, niebezpieczna choroba oczu

09.2016 r. Jaskra – niebezpieczna choroba oczu Jaskra polega na powolnym i nieodwracalnym zaniku nerwu wzrokowego. Jest jedną z podstawowych przyczyn ślepoty na świecie. Pomimo ogromnego postępu w diagnostyce – rozpoznanie jej jest często trudne w początkowym etapie i nierzadko wymaga długoletniej obserwacji.…

Ortokorekcja – wada wzroku znika gdy dziecko śpi

Ortokorekcja – wada wzroku znika gdy dziecko śpi 16.03.2015 Rodzice często zapominają, iż regularne sprawdzanie stanu zdrowia dziecka jest kluczową kwestią prawidłowego rozwoju pociechy. Oczy są jednym z najważniejszych narządów, dzięki którym dziecko zdobywa aż 90% wiedzy o świecie. Liczba dzieci z wadami wzroku, jak alarmują okuliści, rośnie z roku na rok w szybkim tempie.…

Jaskra

Jaskra jest wieloczynnikową neuropatią nerwu wzrokowego. Najczęstszą jej postacią jest jaskra pierwotna otwartego kąta. Jest to podstępne, bezbolesne schorzenie, powodujące nieodwracalne zawężanie pola widzenia. Jaskra jest wieloczynnikową neuropatią nerwu wzrokowego. Najczęstszą jej postacią jest jaskra pierwotna otwartego kąta. Bardzo często jaskrze towarzyszy podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe.…

Kiedy iść z dzieckiem do okulisty?

Jeżeli oko jest zbudowane prawidłowo, dziecko dobrze widzi na odległość i z bliska. Jeżeli ma problemy z widzeniem, mruży oczy, przyglądając się czemuś, przybliża przedmioty do twarzy lub je oddala. Jeżeli zauważysz, że coś takiego robi Twoje dziecko – idź z nim d okulisty.…
Top