Tag Archives: vision

Krótkowzroczność – miopia – łac. myopia

Krótkowzroczność (miopia – łac. myopia) jest jedną z najczęściej spotykanych wad refrakcyjnych wzroku polegającą na tym, że oko skupia promienie świetlne, które w nieakomodującym oku zdrowym ogniskowane są na siatkówce, w nieakomodującym oku krótkowzrocznym ogniskowane są przed siatkówką. Normalne widzenie: Ten sam obraz dla osoby z krótkowzrocznością Inaczej mówiąc jest to taki stan zdolności skupiającej układu optycznego oka, w którym promienie równoległe (biegnące z nieskończoności) ogniskowane są przed siatkówką.…

Acuvue Contact Lenses

Acuvue Contact Lenses Its really no secret that Acuvue is one of the most popular and most dominant brands of contact lenses out there on the market. There are several different types of Acuvue contact lenses to choose from, including Advanced, Acuvue 2 Colors, and lenses that contain the very popular and innovative Hydraclear.…

Tips For Buying Contact Lenses

Tips For Buying Contact Lenses There are some people out there who wonder why people spend money on expensive contact lenses or expensive glasses. If you’ve never worn glasses or contacts, then chances are that you have really good vision. On the other hand, those that don’t have really good vision will need to get either contact lenses or glasses in order to have near perfect vision.…

All-About-Contact-Lenses

All About Contact Lenses As most of us know, contact lenses are the best alternative to glasses. They are small, plastic shaped discs that are made to correct eyesight problems like nearsightedness, astigmatism, farsightedness, and other problems. Contact lenses are also used by those who have had cataract surgery, as they can help the eyes to heal a bit faster.…
Top