Astygmatyzm

Astygmatyzm wada wzroku(soczewki oka) cechująca się zaburzoną sferycznością oka. Elementy optyczne zdrowego narządu wzroku zawsze są wycinkiem sfery. Jeżeli oko ma większą szerokość niż wysokość, to soczewka i rogówka zamiast skupiać światło w okrągłym obszarze siatkówki, będzie tworzyć obraz rozmazany w jednym z kierunków.

ICD-10 code: H52.2
ICD-9 code: 367.2

Pacjent z astygmatyzmem będzie np. widział obraz nieostro w pewnych obszarach pola widzenia. Niestety nawet dobre szkła nie sš w stanie w pełni skorygować asferycznoœci i dlatego osoba z astygmatyzmem ma problemy z wykorzystaniem przyrzšdów optycznych. Jeżeli ktoœ ma problemy z ostroœciš, może sobie na np. mikroskopie wyregulować odpowiednio układ, aby korygował jego wadę. Osoba z astygmatyzmem nigdy nie osišgnie tego efektu, bo soczewki każdego przyrzšdu optycznego sš sferyczne.

Wyróżnia się dwa rodzaje astygmatyzmu:

regularny – oku można przypisać dwie osie optyczne, wadę można skorygować okularami ze szkłami cylindrycznymi, które sš wyraŸnie droższe od soczewek wykorzystywanych w innych wadach wzroku,
nieregularny – rogówka jest uszkodzona na skutek np.wypadku, osi optycznych jest wiele, wadę można skorygować żelami nakładanymi na rogówkę lub szkłami kontaktowymi.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Astygmatyzm
Treœć udostępniana na licencji GNU Free Documentation License.

hastagi na stronie:

#ASTYGMATYZM OKA #szkła cylindryczne wikipedia #astygmatyzm wikipedia #SOCZEWKI KONTAKTOWE ASTYGMATYZM #szkła kontaktowe astygmatyzm #astygmatyzm okulary #astygmatyzm #okulary astygmatyzm #szkła cylindryczne cena #astygmatyzm szkła

Authors

Related posts

Top