Choroby oczu articles

Jaskra, niebezpieczna choroba oczu

Jaskra, niebezpieczna choroba oczu

09.2016 r. Jaskra – niebezpieczna choroba oczu Jaskra polega na powolnym i nieodwracalnym zaniku nerwu wzrokowego. Jest jedną z podstawowych przyczyn ślepoty na świecie. Pomimo ogromnego postępu w diagnostyce – rozpoznanie jej jest często trudne w początkowym etapie i nierzadko wymaga długoletniej obserwacji.…

Jaskra

Jaskra jest wieloczynnikową neuropatią nerwu wzrokowego. Najczęstszą jej postacią jest jaskra pierwotna otwartego kąta. Jest to podstępne, bezbolesne schorzenie, powodujące nieodwracalne zawężanie pola widzenia. Jaskra jest wieloczynnikową neuropatią nerwu wzrokowego. Najczęstszą jej postacią jest jaskra pierwotna otwartego kąta. Bardzo często jaskrze towarzyszy podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe.…

Leczenie jaskry

Leczenie jaskry ma na celu obniżenie ciśnienia we wnętrzu gałki ocznej, aby zahamować niszczenie nerwu wzrokowego. W ostatnich latach zanotowano w tej dziedzinie znaczne postępy. . Leczenie jaskry z otwartym kątem przesączania często sprowadza się do codziennego używania kropli do oczu.…

Związek pomiędzy białkiem SDF-1 a retinopatią

Naukowcy z University of Florida znaleźli związek pomiędzy białkiem SDF-1 a retinopatią – związanym z powstawaniem nieprawidłowych naczyń krwionośnych schorzeniem odpowiedzialnej za widzenie siatkówki. Przeprowadzono badania na myszach. Wywołano u nich burzliwy wzrost naczyń krwionośnych wewnątrz oka – tak jak w prawdziwej retinopatii.…
Top