Wady wzroku articles

Związek pomiędzy białkiem SDF-1 a retinopatią

Związek pomiędzy białkiem SDF-1 a retinopatią

Naukowcy z University of Florida znaleźli związek pomiędzy białkiem SDF-1 a retinopatią – związanym z powstawaniem nieprawidłowych naczyń krwionośnych schorzeniem odpowiedzialnej za widzenie siatkówki. Przeprowadzono badania na myszach. Wywołano u nich burzliwy wzrost naczyń krwionośnych wewnątrz oka – tak jak w prawdziwej retinopatii.…

Zez

Jedynie u noworodka i we wczesnym okresie niemowlęcym zez jest zjawiskiem normalnym. Zwykle zanika on w wieku 12-16 tygodni, gdy dziecko umie już poprawnie poruszać oczami. Jednak w pewnych przypadkach nieregularne błądzenie oczu utrzymuje się nadal. Jeśli twoje dziecko ma trudności ze skoncentrowaniem wzroku w jednym punkcie, może mieć zeza.…

Moda na okulary

Dawno minęły już czasy, kiedy wyśmiewano się z człowieka noszącego okulary. Głównie robiły to dzieci w szkołach, jednak zjawisko to powoli znika. Czy to możliwe? Noszenie okularów stało się dość modne, nie tylko wśród dorosłych, ale i pośród młodzieży. Niektórzy nawet kupują okulary o szkłach zero, aby móc je nosić, choć nie mają żadnej wady wzroku.…

Odkrycie z AMD

AMD sprawia, że niszczone są światłoczułe komórki siatkówki, co prowadzi do postępującej utraty widzenia centralnego. Są jego dwie postanie: sucha, która postępuje powoli, i “mokra”, która może gwałtownie doprowadzić do ślepoty. U osób rasy kaukaskiej nieprawidłowy rozrost naczyń krwionośnych wiąże się z nagromadzeniem się złogów, zwanych druzami.…

Czym jest naczyniówka

Naczyniówka to tylny odcinek błony naczyniowej oka, leżący pomiędzy siatkówką i twardówką, wyścielający tylną część oka.Jest barwy brunatnej, złożona jest głównie z gęstej sieci naczyń krwionośnych, połączonych delikatną tkanką łączną, która zawiera liczne komórki barwnikowe i od wewnątrz i zewnątrz jest ograniczona 2 cienkimi błonkami.…
Top