Oczy

Oczy a komputer

Im więcej ludzi korzysta z kompytera, tym większa ich ilość ma problemy ze wzrokiem.
Podstawowe przepisy związane z pracą przy komputerze, zawierające min. organizację stanowiska pracy, rozmieszczenie przestrzenne komputerów, itp. zawarte są w polskich normach oraz przepisach SANEPID-u.

Są tam takie zalecenia:

Odległość od monitora osoby pracującej przy komputerze musi być około 70 cm.
Odległość tyłu monitora od następnej osoby musi być nie mniejsza niż 130 cm.
Minimalna powierzchnia przypadająca na jedno stanowisko komputerowe określona jest na 6m2.
Natężenie światła w pomieszczeniu, gdzie znajdują się komputery nie może być mniejsze niż 500 lx, a w przypadku, gdy przy komputerach pracują osoby starsze – nawet powyżej 750 lx. Oznacza to, zgodnie z zasadą 1:3, że natężenie światła mierzone na powierzchni monitora nie może być mniejsze niż 180 lx, a dla osób starszych 250 lx. Ponadto istotną sprawą jest też fakt, że światło to musi być rozproszone (nie punktowe).
Monitor nie powinien stać na tle okna, a niezależnie od tego zaleca się stosowanie żaluzji okiennych.
Zaleca się takie usytuowanie monitora, aby jego górny brzeg znajdował się poniżej poziomu oczu.

Warto też pamiętać o kilku dodatkowych wskazówkach, które nie są ściśle przedstawione w w/w dokumentach:

W pomieszczeniu, w którym znajdują się komputery, powinno znajdować się dużo zieleni, dla neutralizacji wpływu szkodliwego promieniowania i zapewnienia oczom relaksującego widoku zieleni.
Zaleca się robienie przerw w pracy przy komputerze nie rzadziej niż co dwie godziny.
Zaleca się częste wietrzenie pomieszczenia, w którym znajdują się komputery.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy