Choroby oczu

Zez towarzyszący

Zez towarzyszący (strabismus concommitans) jest najczęstszą postacią zeza. Jego cechą jest to, że oko zezujące towarzyszy w ruchach oku prowadzącemu, utrzymując przy tym stały kąt odchylenia.

Przyjmując odchylenia oka jako kryterium podziału, możemy wyróżnić zez:

zbieżny (strabismus convergens esotropia);
rozbieżny (strabismus divergens exotropia);
ku górze (strabismus sursumvergens hypertropia);
ku dołowi (strabismus deorsum vergens hypotropia);
skośny (strabismus obliquus).

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #dym   #jest   #oka