Choroby oczu Wady wzroku Wzrok

Zez

Zez
Jedynie u noworodka i we wczesnym okresie niemowlęcym zez jest zjawiskiem normalnym. Zwykle zanika on w wieku 12-16 tygodni, gdy dziecko umie już poprawnie poruszać oczami. Jednak w pewnych przypadkach nieregularne błądzenie oczu utrzymuje się

Jedynie u noworodka i we wczesnym okresie niemowlęcym zez jest zjawiskiem normalnym. Zwykle zanika on w wieku 12-16 tygodni, gdy dziecko umie już poprawnie poruszać oczami. Jednak w pewnych przypadkach nieregularne błądzenie oczu utrzymuje się nadal.

Jeśli twoje dziecko ma trudności ze skoncentrowaniem wzroku w jednym punkcie, może mieć zeza.

A to już wiesz?  Ratowanie wzroku za pomocą światła

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy