Oczy

Przyczyny zeza u dorosłych

Przyczyny zeza u dorosłych
Przyczynami powstania zeza u osób dorosłych mogą być: niedowidzenie będące najczęściej skutkiem nie skorygowanej wady wzroku, bielmo, zaćma i inne stany chorobowe ograniczające przezierność układu optycznego oka, choroby siatkówki i nerwu wzrokowego uszkadzające elementy nerwowe odbierające wrażenia

Przyczynami powstania zeza u osób dorosłych mogą być: niedowidzenie będące najczęściej skutkiem nie skorygowanej wady wzroku, bielmo, zaćma i inne stany chorobowe ograniczające przezierność układu optycznego oka, choroby siatkówki i nerwu wzrokowego uszkadzające elementy nerwowe odbierające wrażenia wzrokowe.

Zez taki jest wynikiem wyłączenia oka słabszego z procesu widzenia i ustawienie go w zezie zbieżnym.

Inną kategorię przyczyn powstawania zeza mogą być urazy lub uszkodzenia procesem chorobowym nerwu zaopatrującego dany mięsień.
Do urazów tych należą: stany zapalne organizmu (ostre choroby zakaźne, zapalenia odogniskowe), zatrucia, a także choroby ośrodkowego układu nerwowego. Kategoria ta nosi nazwę zezów porażennych, których charakterystycznym objawem jest widzenie podwójne.

nowywzrok

hastagi na stronie:

#zez u dorosłych #zez przyczyny #PRZYCZYNY ZEZA #korekta zeza u dorosłych #przyczyny zeza u dorosłych

A to już wiesz?  Test na wzrok

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy