Wzrok

Akomodacja oka

Akomodacja to zjawisko dostosowania się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach. Dostosowanie to polega na odpowiednim doborze ostrości widzenia.

Akomodacja to zjawisko dostosowania się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach. Dostosowanie to polega na odpowiednim doborze ostrości widzenia.

The Accommodation Reflex is a reflex action reflex action or reflex is a biological control system linking stimulus to response and mediated by a reflex arc. Reflexes can be built-in or learned. Reaction timeFor a reflex, reaction time is the time from the onset of a stimulus until the organism responds. MechanismA reflex mechanism involves a receptor organ, and effector organ, and some type of communication network.

Istnieją dwa zasadnicze mechanizmy akomodacji:

zmiana kształtu soczewki oka, a wskutek tego zmiana jej ogniskowej, i co za tym idzie zmiana jej zdolności zbierającej,
zmiana odległości soczewki od siatkówki.
Ten pierwszy mechanizm występuje u ssaków, a drugi u ryb. U ptaków występują oba mechanizmy, a u stawonogów zjawisko akomodacji w ogóle nie występuje.

Elastyczna soczewka oka może zmieniać swój kształt (uwypuklenie) dzięki mięśniom rzęskowym.

Źródło: “http://pl.wikipedia.org/wiki/Akomodacja_oka”
Treść udostępniana na licencji GNU Free Documentation License.

hastagi na stronie:

#akomodacja oka #akomodacja #zaburzenia akomodacji oka u dorosłych #brak akomodacji oka #mechanizm akomodacji oka #akomodacja oka soczewki #brak akomodacji #akomodacja oczu #wady wzroku zwiazane z akomodacją #zaburzenia akomodacji oka

A to już wiesz?  Polacy częściej wybierają optyka-rzemieślnika niż „sieciówkę

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy