Białko glonów może pomóc oczom

Naukowcy z Wayne State University’s School of Medicine przeprowadzili badania na myszach genetycznie pozbawionych komórek siatkówki, które to są odpowiedzialne za widzenie. Okazało się, że mogą one w przyszłości pomóc w leczeniu degeneracyjnych chorób oczu – na przykład barwnikowego zwyrodnienia siatkówki (retinitis pigmentosa).

Choć myszy prawdopodobnie nie odzyskały użytecznego wzroku i zaczęły tylko odróżniać światło od ciemności, ich organizmy czyniły wysiłki w tym kierunku. Jeśli udałoby się uzyskać u myszy przywrócenie wzroku, może to oznaczać nadzieję nawet dla osób z całkowicie zdegenerowaną siatkówką.

Authors
Tags , ,

Related posts

Top