Oczy, wzrok i mózg

Układ wzrokowy jest tak doskonały i precyzyjny, a zarazem tak czuły i delikatny – że powinniśmy go szanować i dbać, aby mógł nam służyć zawsze.

Jednak nie tylko oko widzi. Z punktu widzenia fizyki oko jest tylko receptorem fal elektromagnetycznych widzialnego światła, które po przejściu przez układ optyczny tworzą na siatkówce obraz pomniejszony i odwrócony „do góry nogami”.

Wtedy światłoczuła siatkówka przekształca energię świetlną w energię impulsów nerwowych, które wysyłane są do mózgu.

Oko jest więc tylko narzędziem, które dostarcza informacje bodźcowe do mózgu i to on dopiero łączy dwa obrazy (z dwojga oczu) w jeden, „odwraca” go i rejestruje. Tak więc nie widzimy oczami, lecz mózgiem.

Authors
Tags , , , ,

Related posts

Top