400 Hz laser Allegretto Eye Q

Wyleczą wadę wzroku nawet w 2 sekundy

Od 17 listopada zabiegi laserowej korekcji wad wzroku w klinice Lexummedica wykonywane są na najnowocześniejszym i najszybszym laserze w Polsce. Korekcja wady o 1 dioptrię może potrwać teraz zaledwie 2 sekundy.

Dzięki częstotliwości pracy głowicy 400 Hz nowy laser Allegretto Eye Q umożliwia niezwykłą szybkość wykonania zabiegu, redukując czas działania wiązki świetlnej na powierzchnię rogówki do dwóch sekund na dioptrię. Ta niezwykła szybkość przekłada się na wyeliminowanie ryzyka wystąpienia infekcji z uwagi na krótszą ekspozycję na czynniki zewnętrzne w trakcie zabiegu oraz ograniczenie czasu wysychania rogówki. Badania jednoznacznie wskazują także, że krótki czas zabiegu wpłynie na skrócenie okresu rekonwalescencji i rehabilitacji wzroku po zabiegu oraz na stabilność efektu korekcji.

Nowoczesny laser excimerowy do chirurgii refrakcyjnej, jakim dysponujemy już teraz w Krakowie na pewno wpłynie na lepszą współpracę z pacjentami. Komfort zabiegu będzie większy niż dotychczas, zwłaszcza w przypadku korekcji wysokiej krótkowzroczności i dużego astygmatyzmu. Zabieg korekcji wady o np. 4 dioptrie potrwa tylko 8 sekund, to znakomite osiągnięcie ? komentuje dr Elżbieta Ziemniak z krakowskiego ośrodka kliniki Lexummedica.

Bezpieczną pracę lasera Allegretto Eye Q z tak dużą prędkością zapewnia wysoce precyzyjna technologia Perfect Pulse. Dzięki jej zastosowaniu każda ultra cienka wiązka świetlna rzeźbiąca powierzchnię rogówki jest w pełni kontrolowana. Dokładne śledzenie ruchu oka umożliwia aktywny system wodzenia oka – eyetracker, który sprawdza pozycję oka aż 400 razy na sekundę, zapewniając za każdym razem dokładne miejsce uderzenia lasera na rogówce. Jeśli w trakcie trwania fotoablacji (czyli modelowania rogówki) pacjent poruszy okiem, zabieg będzie nadal perfekcyjnie prowadzony. W razie zbyt dużego ruchu oka wiązka przestanie być emitowana.

Nowoczesny laser Allegretto Eye Q 400 Hz zamontowany w krakowskim oddziale sieci klinik Lexummedica jest obecnie najnowszym tego typu urządzeniem w Polsce.

Lexummedica to specjalistyczna prywatna klinika okulistyczna zajmująca się diagnostyką oraz chirurgią jednego dnia. Sieć ośrodków okulistycznych Lexummedica wykonuje ponad 3 000 zabiegów chirurgii refrakcyjnej oraz 1 000 zabiegów usunięcia zaćmy rocznie.

Regulamin promocji “Wzrok dla nauki”
§1 Organizator promocji

Organizatorem promocji “Wzrok dla nauki” zwanej dalej “promocją” jest Lexummedica Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. abpa Antoniego Baraniaka 88

§2 Czas trwania i miejsce promocji

Promocja trwa od 10 listopada 2010 roku do 31 grudnia 2010r.
Promocja obowiązuje w Klinice Okulistycznej Lexummedica w Poznaniu, Krakowie oraz Szczecinie.

§3 Uczestnictwo w promocji

Uczestnikiem promocji może być każdy student Uczelni Wyższej zlokalizowanej na terenie Polski.

§4 Zasady promocji

Lexummedica w ramach promocja “Wzrok dla nauki” oferuje studentom Uczelni Wyższych zlokalizowanych na terenie Polski zniżkę w wysokości 25% na badanie kwalifikujące do zabiegu laserowej korekcji wad wzroku.
Warunkiem skorzystania z promocji “Wzrok dla nauki” jest:

rezerwacja terminu wizyty (badania kwalifikującego) nie później niż do 31 grudnia 2010 roku.
okazanie ważnej legitymacji studenckiej

§5 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji ?wzrok dla nauki? można przesyłać listownie na adres Organizatora: Lexummedica Sp. z o.o. ul. abpa Antoniego Baraniaka 88, 61-131 Poznań
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora, Uczestnik zostanie powiadomiony emailem (o ile będzie podany) albo listem zwykłym.

§6 Postanowienia końcowe

Organizator zapewnia ochronę danych osobowych uczestników promocji i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników promocji będzie Organizator.
Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej www.lexummedica.pl oraz w placówkach objętych promocją ?Wzrok dla nauki? tzn. Klinice Okulistycznej Lexummedica w Poznaniu przy ul. abpa. Antoniego Baraniaka 88, Klinice Okulistycznej Lexummedica w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 29 31-105 Kraków oraz Klinice Okulistycznej Lexummedica w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 140 71-153 Szczecin.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu promocji oraz dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione w placówkach, o których mowa w § 6 pkt. 4

Menu

Informacje ogólne
Lexum Group
Aktualności
Wydarzenia
Ambasadorzy marki
Partnerzy medyczni
Media o nas
Dla prasy

Formularz

Aby wysłać zapytanie do LEXUMMEDICA drogą elektroniczną proszę przejść do wypełnienia formularza.
Wypełnij formularz

Zabiegi przeprowadzane są w naszych klinikach.
Kontakt telefoniczny:

Poznań
61 82 67 067
Kraków
12 431 17 66
Szczecin
91 487 70 80

Zadzwoń i zapytaj o aktualne promocje!

Authors

Related posts

Top