Niedowidzenie oka

Niedowidzenie oka jest następstwem nie leczonego zeza. Jeśli oko odchyla się od położenia prawidłowego, wtedy obraz świata zewnętrznego pada na inną część siatkówki niż w oku zdrowym patrzącym na wprost.

Powoduje to duże zaburzenia widzenia i wyłączenie oka zezującego z obuocznego widzenia.
Po jakimś czasie niedowidzenie utrwala się i leczenie staje się ało skuteczne.

hastagi na stronie:

#niedowidzenie oka

Authors
Tags , ,

Related posts

Top